XI-XVII
   
   

(. 1676)

-

- . ( 1998).

“”, “ ”, . XVII . (. . .  4873). . .  (. 1897).

: . - XVII . . . 115. . 1. . 812. . 44; . XVII . . . . . 4873 ( 1998).

 

:

. 1676 . . . . 167,5138,64,2 . - . : , 1978–1979, . . .

: “ [] , [] 7184 (1676)  29  . ” ( 1984; 1998).

.

:

. 1897. .1. V. :2–3; 1974:170–172, 174; 1984:147; 1985:86; 1998. .86; 1998:86.